ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมกีฬาภายใน "เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2565 ช่วงปิดภาคเรียน 27 ก.ย. 65
ปฏิทินกำหนดการและแนวปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล 12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 66 21 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 31 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) 08 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 29 มิ.ย. 65
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge 10 มิ.ย. 65
ระบบสมัครชุมนุม (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม) 04 มิ.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ยกกำลังสองและห้องเรียน ICT1 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 28 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) 27 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าว
นักเรียนเรายอด : ผ่านการสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 1 ประจำปี 2565
นักเรียนเรายอด : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาภูมิศาสตร์
"ผอ.รับมอบเงินทำบุญจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า"
รับโล่ประกาศกียรติคุณ สภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย
นักเรียนเรายอด : ชมรมอีสปอร์ต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กิจกรรม "สานสายใยมุทิตาจิต ตากศิษย์เตรียมฯน้อม"
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ