จดหมายข่าว
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ร่วมประชุมกับผู้แทน AFS ประเทศไทย
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
"การสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส (DELF Scolaire A1) ตามกรอบมาตรฐาน CECRL ของสหภาพยุโรป"
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สังคมศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กิจกรรม​พัฒนา​ผู้เรียน​
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
มอบเกียรติบัตรบริจาคโลหิตครั้งที่ 54
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
“Happy Chinese New Year 2023”
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น (IJSO) ครั้งที่ 20 รอบที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 เตรียมฯน้อม สัญจร ครั้งที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา​ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประเภทขับร้องเดี่ยวเพลงสากล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
วันครู ครั้งที่ 67
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66