ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินแจ้งนักเรียน (20 ก.พ. - 29 ธ.ค. 66) 04 มี.ค. 66
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "9 เตรียมน้อมฯ เติมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย" 20 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และผลการทดสอบวัดความรู้ Excellent Student Test: EST 66 10 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 02 ก.พ. 66
แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ | EST TRIAMNOM 2566 30 ม.ค. 66
เชิญชวนนักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวาวศาสตร์ วาดศิลป์ จากจินตนาการสู่ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 15 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 10 ม.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 05 ม.ค. 66
ข่าวการรับนักเรียน 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) ตามแผนการเรียน (เพิ่มเติม) 21 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 17 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) ตามแผนการเรียน 17 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 16 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 15 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบสอง) 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 13 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) 09 มี.ค. 66
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
The Recruitment of Foreign Teachers (Mathematics teacher ,Chemistry teacher and Social Studies teacher) 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาเคมี) 15 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน) 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวญี่ปุ่น) 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 15 ก.พ. 66
The Recruitment of Foreign Teachers (Social Studies Teacher and Chemistry teacher) 15 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 09 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GENERAL SCIENCE & STEM และจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 02 ก.พ. 66
จดหมายข่าว
ผู้อำนวยการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-แคนาดา
สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
"ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือบุคลากร ครั้งที่ 1/2566"
"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566"
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
นักเรียนเรายอด : เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส