โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
โครงการ English Program

นางสาวนุจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.1
หัวหน้าโครงการ English Program