ข่าวประชาสัมพันธ์
ปะกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 (อ่าน 725) 15 ม.ค. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 918) 10 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (อ่าน 1550) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test: EST TRIAMNOM 2565 (อ่าน 6348) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 (อ่าน 2852) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 12) (อ่าน 457) 30 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 1034) 30 ธ.ค. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ฉบับออนไลน์ (อ่าน 396) 28 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 11) (อ่าน 612) 24 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 (อ่าน 1661) 18 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 10) (อ่าน 437) 17 ธ.ค. 64
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 707) 17 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3610) 16 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและสมาคมฯ (อ่าน 1333) 08 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.ปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 933) 02 พ.ย. 64
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7543) 01 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 1762) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 9106) 28 ต.ค. 64
แจ้งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3048) 30 ก.ย. 64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 804) 27 ส.ค. 64
ขอแจ้งยกเลิก รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Australian Mathematics Competition ประจำปี 2564 (อ่าน 373) 06 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงหลังกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ภายในต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 2894) 05 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 8) (อ่าน 324) 04 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 7) (อ่าน 388) 27 ก.ค. 64
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์) (อ่าน 2520) 23 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กิจกรรม One-week School Break (อ่าน 488) 19 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 415) 12 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 6) (อ่าน 422) 01 ก.ค. 64
ประกาศจากงานรักษาดินแดน (27 มิ.ย. 2564) (อ่าน 538) 27 มิ.ย. 64
กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 997) 22 มิ.ย. 64
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Australian Mathematics Competition ประจำปี 2564 (อ่าน 470) 19 มิ.ย. 64
การรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1625) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน (อ่าน 642) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 2591) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1407) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 929) 31 พ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3621) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4281) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5751) 30 พ.ค. 64
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1769) 28 พ.ค. 64