ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 645) 05 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในระหว่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 774) 04 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในระหว่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 977) 30 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 1475) 22 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 613) 21 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือท่านผู้ครองตอบแบบประเมินความพึงพอใจ “กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 19) 06 ธ.ค. 63
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 8818) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 27 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอา (อ่าน 359) 17 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1-6 (อ่าน 572) 17 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติชาวจีน (อ่าน 430) 11 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด และช่างทั่ (อ่าน 243) 11 พ.ย. 63
ปฏิทินและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน (2 พ.ย. 63 - 23 มี.ค. 64) (อ่าน 3040) 06 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด และช่างทั่วไป (อ่าน 301) 02 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3742) 22 ต.ค. 63
แจ้งการแก้ไขตารางเรียน-ตารางสอน ที่ใช้สำหรับวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2563 (โดยแก้ไขจากตารางที่ไม่มีคาบด (อ่าน 925) 19 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (อ่าน 218) 16 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม) (อ่าน 312) 08 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 270) 08 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (อ่าน 261) 02 ต.ค. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (อ่าน 260) 24 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทะเบียนและวัดผล ประเมินผล (อ่าน 374) 22 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเช่าสถานที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร (อ่าน 325) 21 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง (อ่าน 325) 08 ก.ย. 63
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 372) 02 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่ม (อ่าน 339) 28 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ (อ่าน 298) 26 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 386) 24 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 478) 24 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่ม (อ่าน 323) 24 ส.ค. 63
แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมตารางเรียน (อ่าน 2885) 21 ส.ค. 63
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2502) 20 ส.ค. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ (อ่าน 260) 20 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 342) 17 ส.ค. 63
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 512) 17 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ (อ่าน 302) 14 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยวันหยุด (อ่าน 2390) 31 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบและอุปกรณ์ จำนวน 204 ชุด (อ่าน 381) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์ ปีการศึกษา (อ่าน 327) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 308) 29 ก.ค. 63