ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program) (เพิ่มเติม) (อ่าน 109) 22 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 237) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 167) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 140) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (รอบสี่) (อ่าน 1217) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง งดใช้สถานที่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นการชั่วคราว (อ่าน 498) 20 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1475) 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1188) 19 เม.ย. 64
แจ้งเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 โปรแกรมนานาชาติ (International Program) เพิ่มเติม (อ่าน 401) 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 5) (อ่าน 463) 18 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 4) (อ่าน 439) 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 328) 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสี่) (อ่าน 2112) 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 268) 11 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program) (เพิ่มเติม) (อ่าน 1429) 10 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 454) 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (อ่าน 404) 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว (อ่าน 214) 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (อ่าน 383) 09 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 377) 08 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 918) 08 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 11533) 06 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 7094) 06 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3367) 06 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program) (อ่าน 1630) 06 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ (อ่าน 306) 05 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและรายละเอียดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 7667) 31 มี.ค. 64
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 1534) 31 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ (อ่าน 290) 26 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (รอบสาม) (อ่าน 1734) 25 มี.ค. 64
ปฏิทินนักเรียน (8 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2564) (อ่าน 2278) 24 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครรับครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 321) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม) (อ่าน 2073) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2564) 16 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1598) 12 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (รอบสอง) (อ่าน 2668) 12 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (อ่าน 7997) 09 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) (อ่าน 3668) 09 มี.ค. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3469) 04 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.1 ปี 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 5285) 02 มี.ค. 64