ข่าวการรับนักเรียน 2566
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 1222) 09 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 15911) 09 มี.ค. 66
การกรอกใบทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 1688) 08 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (อ่าน 2174) 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 35703) 07 มี.ค. 66
การสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 20212) 07 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 6569) 28 ก.พ. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 22493) 21 ก.พ. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 10038) 21 ก.พ. 66
รายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4084) 21 ก.พ. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ ตามแผนการเรียน (อ่าน 3421) 10 ก.พ. 66
การสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 18245) 10 ก.พ. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) (อ่าน 1754) 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) (อ่าน 728) 01 ก.พ. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 9721) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) (อ่าน 6621) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 4770) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) (อ่าน 2596) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) (อ่าน 2701) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 3809) 17 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (อ่าน 1257) 17 ม.ค. 66