ข่าวการรับนักเรียน 2566
ห้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7 (อ่าน 743) 08 พ.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 377) 03 พ.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (อ่าน 249) 02 พ.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 977) 01 พ.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 477) 28 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 437) 27 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) รอบเพิ่มเติม 2 (อ่าน 708) 24 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (IP) เพิ่มเติม 2 (อ่าน 537) 21 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 708) 17 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 969) 17 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 965) 17 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) เพิ่มเติม 2 (อ่าน 998) 07 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 1070) 07 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 646) 07 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 997) 07 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 1176) 05 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 819) 05 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 849) 04 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 1288) 03 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) รอบเพิ่มเติม (อ่าน 479) 03 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 889) 03 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 1624) 02 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 350) 02 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (IP) (อ่าน 1043) 02 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 1797) 02 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 970) 01 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 888) 01 เม.ย. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 879) 01 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 770) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 490) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 354) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1237) 31 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (อ่าน 1659) 30 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1057) 30 มี.ค. 66
การกรอกใบทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนปกติ ม.1) (อ่าน 2292) 30 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 7517) 29 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ตามแผนการเรียน (อ่าน 1411) 29 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว (ประเภทนักเรียนในเขตฯ และประเภทนักเรียนนอกเขตฯ) (อ่าน 6398) 29 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22384) 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 1265) 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 659) 28 มี.ค. 66
การแจ้งความจำนงจัดสรรที่เรียน สพม.กท 2 (อ่าน 4861) 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) เพิ่มเติม (อ่าน 1980) 24 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) ตามแผนการเรียน (เพิ่มเติม) (อ่าน 1082) 21 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 9456) 17 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) ตามแผนการเรียน (อ่าน 1220) 17 มี.ค. 66
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ลำดับสำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 805) 16 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 4382) 15 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบสอง) (อ่าน 2187) 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1109) 13 มี.ค. 66