โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กิจกรรมภายในโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ (อ่าน 152) 05 ต.ค. 61