กิจกรรมภายในโรงเรียน
วันกตัญญุตา "คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา"
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
นิทรรศการโครงงานเพื่อชีวิตจิตสาธารณะ ครั้งที่ ๑๕
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.2 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน "เบญจรงค์เกมส์ ครั้งที่ 35"
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 61
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 61
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 61
การแข่งขันหุ่นยนต์และการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 สพม.2 ณ โรงเร
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 61
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 61
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 61