หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 
 " ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม "
 "ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้มีคุณธรรม (5 ดี ) "
นอบน้อมดี   มีบุคลิกเด่น  เน้นจรรยา  ค่าน้ำใจ  สดใสสุขภาพ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการ (4 เก่ง )"
เก่งเรียน  เก่งเล่น  เก่งพัฒนาสุนทรีย  เก่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
  "สัญลักษณ์ของโรงเรียน"
พระเกี้ยว
"สีประจำโรงเรียน"
ฟ้า - ชมพู
สีฟ้า  หมายถึง 1.  ท้่องฟ้า  กว้างใหญ่ไพศาล  ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี  มีน้ำใจ ไม่เห้นแก่ต้ว ไม่ใจแคบ  
                  2. ฟ้าอยู่สูง
                  3. เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน  เป็นโรงเรียนที่พระราชทานที่ดินให้สร้างโรงเรียน
                  4. ฟ้า สีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามอง ลุกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู็มีใจร่าเริง  แจ่มใส
สุภาพ  อ่อนน้อม ใครเห้นใครชอบ
สีชมพู  หมายถึง  สีลูกพระเกี้ยว
"ดอกไม้ประจำโรงเรียน"
 
ชงโค เฟื่องฟ้า
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระสิทธัตถะมหามุณี
คติพจน์
โยจ ธมเมน  จรติ  ปริปูเรติ  ปารมิ
"พึงสร้างความดีให้ถูกทาง การสร้างความดี  เป็นการสร้างวาสนาบารมีแก่ตน"

 
  
view