หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายอัศวชัย อ่่อนนาเรนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี  กิจไชยา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายเจริญ  บุตะเขียว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
  
view