หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายอัศวชัย อ่่อนนาเรนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี  กิจไชยา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายเจริญ  บุตะเขียว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
  
view