หน้าแรก |  กลุ่มบริหารงานทั่วไป |  กลุ่มบริหารวิชาการ |  กลุ่มบริหารงานบุคคล |  กลุ่มบริหารงบประมาณ |  สารสนเทศโรงเรียน |  ติดต่อโรงเรียน 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนักงานEP

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนักงานโครงการการห้องเรียนพิเศษEnglish Program ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

สำหรับวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 คาบเรียนที่ 1ให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ณ ห้องประจำชั้น ดังตารางต่อไปตารางห้องสำหรับพบครูที่ปรึกษา ในคาบเรียนที่ 1 download ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 download ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 down....

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเฟื่องฟ้า

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเฟื่องฟ้า ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

กำหนดการปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS

  

"ศูนย์ประสานงาน เอ เอฟ เอส เขตกรุงเทพ-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแจ้งกำหนดการปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกโครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562-2563) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย 61 - 22 ก.ค. 61" ดาวน์โหลดข้อมูลดังนี้1. ปฏิทินการรับสมัค....

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดาวนโหลด

อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม3) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันที่11 เมษายน 2561ภายในเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่โรงเรีย....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษIP รอบสอง

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561ประเภทห้องเรียนพิเศษ International Program (รอบสอง) download

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติโครงการ IP

 

ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติโครงการ IP download

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 ห้องเรียนพิเศษ EPเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (เพิ่มเติม ครั้งที่5) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2561เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวหากนักเรียนไ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 สำรองประเภททั่วไป(เพิ่มเติม2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) - ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม 2) (ดาวน์โหลด)หมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงาน....

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 61

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดให้นักเรียนมามอบตัว ในวันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองเวลา 08.00 - 10.00 น. ผู้ปกครองรับฟังนโยบายการบริหารจัดการเวลา 10.00 - 12.00 น. มอบตัวนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสา....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.4 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม 1) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 ห้องปกติ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม 1) - ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ดาวน์โหลด - ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม 1) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 12.30 - 15.30....

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียน,4 (ห้องเรียนพิเศษ IP) รอบสอง

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program รอบสองดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ม.3(เดิม)ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ม.4 ปี 61

ประกาศรายชื่อ ม.3(เดิม)ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน มาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวในพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานสนามโดมหน้าเสาธงหากนักเรียน ไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี61 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ)1. ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ดาวน์โหลด2. รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ดาวน์โหลด3. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ) ....

อ่านต่อ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
โครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program
egp
 
  
view