หน้าแรก |   กลุ่มบริหารงานทั่วไป |   กลุ่มบริหารวิชาการ |   กลุ่มบริหารงานบุคคล |   กลุ่มบริหารงบประมาณ |   สารสนเทศโรงเรียน |   ติดต่อโรงเรียน 

เอกสารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ logbook

เอกสาร ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Logbookดาวน์โหลดคู่มือ Logbookดาวน์โหลด บันทึกตรวจสอบหลักฐานดาวน์โหลด LTeacher- (logbook)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน AFS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนAFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) และปฏิทิน ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน AFS ดาวน์โหลด ปฏิทินAFS ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด***หมายเหตุ การรับใบสมัครสอบสัมภาษณ....

อ่านต่อ

รายงานการติดตามคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน

งานประกันคุณภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารายงานการผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560SAR60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดาวน์โหลดแบบรายงานSAR60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริหารศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์

ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริหารศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกโครงการ เอ เอฟ เอส

 

ศูนย์ประสานงาน เอ เอฟ เอส เขตกรุงเทพตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ขอแจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน คัดเลือกโครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563) เดิมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็น โร....

อ่านต่อ

แจ้งผู้ปกครองที่ยื่นแจ้งความจำนงตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

แจ้งผู้ปกครองที่ยื่นแจ้งความจำนงตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง (เพิ่มเติม) | ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนักงานEP

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนักงานโครงการการห้องเรียนพิเศษEnglish Program ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

สำหรับวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 คาบเรียนที่ 1ให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ณ ห้องประจำชั้น ดังตารางต่อไปตารางห้องสำหรับพบครูที่ปรึกษา ในคาบเรียนที่ 1 download ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 download ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 down....

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเฟื่องฟ้า

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเฟื่องฟ้า ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

กำหนดการปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS

  

"ศูนย์ประสานงาน เอ เอฟ เอส เขตกรุงเทพ-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแจ้งกำหนดการปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกโครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562-2563) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย 61 - 22 ก.ค. 61" ดาวน์โหลดข้อมูลดังนี้1. ปฏิทินการรับสมัค....

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดาวนโหลด

อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม3) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันที่11 เมษายน 2561ภายในเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่โรงเรีย....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษIP รอบสอง

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561ประเภทห้องเรียนพิเศษ International Program (รอบสอง) download

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติโครงการ IP

 

ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติโครงการ IP download

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 ห้องเรียนพิเศษ EPเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (เพิ่มเติม ครั้งที่5) ดาวน์โหลดหมายเหตุให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2561เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวหากนักเรียนไ....

อ่านต่อ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
logbook
โครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program
egp
งานประกันคุณภาพ
 
  
view