หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

พิธีบวงสรวง พระบรมรูปมหาราช 2 พระองค์

     ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเข้าร่วมพิธีบวงสรวง พระบรมรูปมหาราช 2 รัชกาล 

กำหนดการ

งาน "พิธีบวงสรวงพระบรมรูปมหาราช 2 พระองค์"

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เวลา 10.00 น. พร้อมกัน ณ ปรัมพิธี
11.09 น. พิธีบรวงสรวง โดย พราหมณ์สมบัติ  รัตนพราหมณ์
12.09 น. พิธีปลุกเสก รูปหล่อมหาราช 2 พระองค์จำลอง
14.00 น. รับของที่ระลึกสำหรับแขกที่มาร่วมงาน
15.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

     

     

Tags :

 
  
view