หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

"วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560"

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เป็นประธาน ในกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการแสดงเจตนารมณ์เป็น “พลังแผ่นดิน” ด้วยการเทเหล้าเผาบุหรี่ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดม (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว / งานโสตฯ: ภาพ)

Tags :

 
  
view