หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

งานรำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่ "สุนทรภู่ รัตนกวีศรีตนโกสินทร์"

   วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานเนื่องในวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน "สุนทรภู่ รัตนกวีศรีตนโกสินทร์" โดย นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงพูดสุนทรพจน์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงละครเพลงจินตลีลา โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาหลังคาโดม (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ)

Tags :

 
  
view