หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับงานแนะแนวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูที่ปรึกษา เรื่องจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งการ “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา” นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ คือ ผศ. ดร.นิรนาท แสนสา และนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิด (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/งานโสตฯ : ภาพ)

Tags :

 
  
view