หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว / งานโสตฯ : ภาพ)

Tags :

 
  
view