หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน และคุณครู (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/งานโสตฯ:ภาพ)

Tags :

 
  
view