หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

อบรมนักจัดรายการอรุณเบิกฟ้า และนักประชาสัมพันธ์น้อย รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมางานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมนักจัดรายการอรุณเบิกฟ้า และนักประชาสัมพันธ์น้อย รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และฝึกประสบการณ์การจัดรายการสด และนำมาใช้ในการจัดรายอรุณเบิกฟ้าซึ่งเป็นรายการเสียงตามสายของโรงเรียน โดยมีนางนภาภรณ์  พันธ์ครุธ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Tags :

 
  
view