หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ม.4

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ

Tags :

 
  
view