หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

“สืบสานวัฒนธรรมเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน กลุ่มบริหารงานบุคลจัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” ให้แก่ครูผู้ช่วย ครู ค.ศ.1 และครูที่ย้ายมารับราชการไม่เกิน 3 ปี โดยมีนายจิณณภัทร  พิบุลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายพัฒนาครู” ณ ห้องโสตทัศศึกษา (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/งานโสตฯ : ภาพ)

Tags :

 
  
view