หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมางานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  โอกาสนี้นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบในครั้งนี้ด้วย  (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/งานโสตฯ : ภาพ)

Tags :

 
  
view