หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

บายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ ลูกพระเกี้ยวรุ่น 28 ฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา งานแนะแนวและงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “บายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ ลูกพระเกี้ยวรุ่น 28 อัฏฐฉัตรีทวิทศวรรษ เจิดจรัสพระเกี้ยวเกล้า” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นประธานในพิธี เวลา 08.00 น.-12.00 น ณ หอประชุมสมบูณร์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ 

Tags :

 
  
view