หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  “อัฏฐฉัตรีทวิทศวรรษ เจิดจรัสพระเกี้ยวเกล้า” ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดม เวลา 08.20 - 09.30 น. โดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีแห่ขบวนพระเกี้ยว ขบวนบายศรี และ พิธีมอบธงโรงเรียน ธงคณะสี อ่านกลอนจากแผ่นป้ายภารกิจและมอบกล่องภารกิจฝากโรงเรียนจากคณะกรรมการนักเรียน ม.6 สู่คณะกรรมการนักเรียน ม.5

Tags :

 
  
view