หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

เลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสีประจำปีการศึกษา 2560

นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานเปิดลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และประธานคณะสีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ผลการเลือกตั้งคือ นายอัศวิน  อินหวาน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน 

Tags :

 
  
view