หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

“วันกตัญญุตาคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา” 2560

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  จัดกิจกรรม “วันกตัญญุตาคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา ผู้มีอุปการคุณบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว / งานโสตฯ : ภาพ)

Tags :

 
  
view