หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

วันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคล จัดงานวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรดีเด่น  และนางอัปษร  ปานประเสริฐ (ครูอาวุโสนอกประจำการ)  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์-อุปถัมภ์ กล่าวนำสวดฉันท์บูชาพระคุณบูรพาจารย์     นางนิภา  ตรุษะ (ครูอาวุโสในประจำการ) 

นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หลังคาโดม

Tags :

 
  
view