หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ"  และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  พร้อมด้วยจับสลากมอบโชคให้แก่นักเรียน  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หลังคาโดม  ปิดท้ายด้วยการแจกไอศกรีมให้แก่นักเรียนทุกคน ณ ร้านสวัสดิการ  (ประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ)

Tags :

 
  
view