หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศการปีใหม่ ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นประธาน ณ สนามโดม และในเวลา 10.00 มีพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม ณ อาคารเรียนใหม่แบบพิเศษ 5 ชั้น 

Tags :

 
  
view