หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3

         เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียนที่อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในปีการศึกษา 2559 กำหนด ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 

Tags :

 
  
view