หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียนที่อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยในปีการศึกษา 2559 กำหนดให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 

Tags :

 
  
view