หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมอัศวิน (นพรดา : ข่าว / ครูนันทัทธ์ : ภาพ)

Tags :

 
  
view