หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

ออกกำลังกายวันพุธ

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้นำผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หลังคาโดม ด้วยการเต้นแอโรบิก  ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. (นพรดา : ข่าว/ภาพ)

Tags :

 
  
view