หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 59

เมื่อวันที่  1 ธ.ค. 59  งานแนะแนวจัดนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก โดยนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ณ สนามโดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดต่อของโรคเอดส์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง (นพรดา: ข่าว /ภาพ)

Tags :

 
  
view