หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และผู้กำกับลูกเสือ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หลังคาโดม   (นพรดา : ข่าว/ภาพ) 

Tags :

 
  
view