หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

โครงงานเกมคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง RPGเกมผจญภัยแนวใหม่ ร่วมสร้างใจให้เป็นหนึ่ง ประเภทโครงงาน Game Development บทคัดย่อ ความฝันของเด็กๆหลายคน ต่างก็มีควา......

อ่านต่อ

ทัศนศิลป์ ม.1

ทัศนศิลป์ ม.1 คำนำตอนที่ 1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนตอนที่ 2ออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อพิทักษ์สังคม...

อ่านต่อ
 
  
view