โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานนโยบายและแผน 18 ธ.ค. 61
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 17 ธ.ค. 61
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน นโยบายและแผน 11 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครกิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) ประจำปีการศึษ 03 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 19 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคนสวน และช่างทั่วไป 13 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 06 พ.ย. 61
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่0450/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยม 28 พ.ย. 61
คำสั่่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 28 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0451/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเสริมศักยภาพด้านวิชาการ สำ 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0449/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0446/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษา ปี 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0447/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0354/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จ.น่าน 11 ต.ค. 61
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
ทัศนศึกษา ชั้น ม.2 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
"เบญจรงค์เกมส์ ครั้งที่ 35" กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันเอดส์โลก
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
    ธันวาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 1112131415
16171819202122
23 24 2526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
03 พ.ย. 61 ถึง 04 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
06 พ.ย. 61
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
14 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
15 พ.ย. 61
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1
16 พ.ย. 61
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1
16 พ.ย. 61
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
19 พ.ย. 61
สอบภาคปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหาร
23 พ.ย. 61
ทัศนศึกษาและการสอบ PISA
29 พ.ย. 61
สอบธรรมะ ม.1 และม.4
30 พ.ย. 61
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561
02 ธ.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา
03 ธ.ค. 61
นักเรียน ม.4-6 เริ่มใช้ตารางสอนปกติ
04 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อ
05 ธ.ค. 61
หยุดเนื่องในวันชาติ วันพ่อ
06 ธ.ค. 61 ถึง 08 ธ.ค. 61
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2
10 ธ.ค. 61
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
สอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 2/2561
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน