โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง